Przejdź do treści

Depozyt zabezpieczający jest kwotą zarezerwowaną na saldzie rachunku w celu zabezpieczenia otwartej transakcji. Po zamknięciu transakcji kwota ta staje się ponownie dostępna.

Dlaczego brokerzy dzielą wszystkich inwestorów na klientów detalicznych i profesjonalnych?

Przepisy wymagają od nas, abyśmy przy weryfikacji konta klasyfikowali wszystkich klientów w kategorii klientów detalicznych.