Przejdź do treści

Jak sugeruje nazwa, w trybie „Tylko zamknięcie” można jedynie zamknąć daną pozycję. Załóżmy, że Apple jest obecnie w trybie Tylko zamknięcie.

Należy pamiętać, że można otworzyć rzeczywisty rachunek transakcyjny tylko w celach handlowych i tylko wtedy, gdy użytkownik ma ukończone 18 lat lub jest pełnoletni, w zależności od tego, który z t

Depozyt zabezpieczający jest kwotą zarezerwowaną na saldzie rachunku w celu zabezpieczenia otwartej transakcji. Po zamknięciu transakcji kwota ta staje się ponownie dostępna.

Otwierając pozycje, należy pamiętać, że całkowity wykorzystany depozyt zabezpieczający nie może przekraczać dostępnego depozytu.

Oto przykład.

Dźwignia finansowa to stosunek między wolumenem handlu, tj. całkowitą kwotą inwestycji z zastosowaniem mnożnika, a wykorzystaną kwotą depozytu.

 

Jeśli chcesz zachować swoje aktualne warunki handlowe bez zmian, w tym dźwignię finansową dostępną dla klientów profesjonalnych, musisz kwalifikować się jako Klient profesjonalny.

Po otwarciu rachunku otrzymasz status Klienta Detalicznego. Aby zostać Klientem Profesjonalnym, powinieneś się o to ubiegać i poczekać na potwierdzenie statusu.