Przejdź do treści

Dźwignia i mnożnik: kluczowe funkcje i sposób ich działania

Mnożnik

Mnożnik pozwala na dokonywanie transakcji na kwoty większe niż saldo rachunku. Kwota inwestycji i mnożnik mają wpływ na wyniki transakcji, a także na opłaty za otwarcie i swapy overnight.

Przykład 1.

Załóżmy, że wchodzisz w długą pozycję na EUR/USD, kwota inwestycji wynosi 50 EUR, a mnożnik 1. Jeśli cena wzrośnie o 10%, Twój zysk wyniesie 5 EUR (50 EUR x 10%).

Jeśli natomiast wybierzesz mnożnik 20, kwota inwestycji wzrośnie do 1000 EUR (50 EUR x 20), więc jeśli aktywa wzrosną o 10%, zarobisz 100 EUR (1000 EUR x 10%).

Jak widzisz, zysk jest mnożony razy 20 - tak właśnie działa mnożnik.

Musisz jednak pamiętać, że mnożnik może powiększać zarówno zyski, jak i straty, więc im wyższy mnożnik, tym większe ryzyko.

Dźwignia

Dźwignia działa odmiennie w zależności od zaklasyfikowania Twojego rachunku jako detalicznego albo profesjonalnego.

Klienci detaliczni.

Gdy otwierasz pozycję, wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego są oparte na dźwigni finansowej, tzn. dźwignia określa kwotę transakcji.

Dlatego właśnie, gdy ustalasz kwotę transakcji i mnożnik, musisz znać również dźwignię dla danej klasy aktywów. Przy wyższej dźwigni będziesz potrzebować mniejszego depozytu zabezpieczającego do otwarcia pozycji.

Przykład:

Załóżmy, że Twoje saldo wynosi zaledwie 10 euro i chcesz zainwestować je w EUR/USD. W przypadku głównych par walutowych dźwignia finansowa wynosi 30:1, a depozyt zabezpieczający wynosi 3,33%. Aby obliczyć maksymalną kwotę transakcji (w tym mnożnik), należy zastosować następujący wzór:

Kwota skorygowana za pomocą mnożnika maksymalnego = dostępny depozyt
*maksymalna dźwignia dla danej klasy aktywów

W naszym przykładzie jest to 300 EUR (10*30). Jeśli otworzysz taką pozycję, jako depozyt zabezpieczający zostanie wykorzystane 10 EUR.

Klienci profesjonalni.

Gdy otrzymasz status klienta profesjonalnego, możesz rozpocząć handel bez dźwigni finansowej. Otwierając transakcję, inwestujesz własne pieniądze, które zostaną zarezerwowane na Twoim rachunku, przy czym nie będzie pobierany żaden depozyt zabezpieczający.

Przykład 2.

Załóżmy, że Twoje saldo wynosi zaledwie 10 euro i chcesz zainwestować je w EUR/USD. Aby obliczyć maksymalną kwotę transakcji (w tym mnożnik), należy zastosować następujący wzór:

Maksymalna kwota skorygowana za pomocą mnożnika = wolne środki (niezainwestowane w inne pozycje)
*mnożnik maksymalny W naszym przypadku jest to 5000 EUR (10*500).

Jeśli otworzysz taką pozycję, na Twoim rachunku zostanie zarezerwowane 10 EUR.

Jak widać, klienci profesjonalni mogą otwierać duże transakcje z tym samym kapitałem inwestycyjnym.

Zarówno klienci detaliczni, jak i profesjonalni nie mogą stracić więcej niż kwota inwestycji.

Jeśli na przykład kwota inwestycji wynosi 100 EUR, a mnożnik 30, całkowita wartość pozycji wyniesie 3000 EUR (30*100). W tym przypadku, niezależnie od Twojego statusu, straty są ograniczone do 100 EUR, czyli Twojej początkowej inwestycji. Gdy straty przekroczą 100 EUR, Twoja pozycja zostanie zamknięta poprzez zlecenie Stop Out.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia