Przejdź do treści

Co to jest depozyt zabezpieczający i dostępny depozyt zabezpieczający?

Depozyt zabezpieczający jest kwotą zarezerwowaną na saldzie rachunku w celu zabezpieczenia otwartej transakcji. Po zamknięciu transakcji kwota ta staje się ponownie dostępna.

Jak obliczyć swój depozyt zabezpieczający?

Przykład 1

Załóżmy, że saldo rachunku wynosi 10 000 EUR, a chcesz zainwestować 200 EUR w EUR/USD z mnożnikiem 500. Po otwarciu transakcji depozyt zabezpieczający zostanie obliczony w następujący sposób:

Depozyt Zabezpieczający = Kwota inwestycji * Mnożnik / Dźwignia finansowa

W naszym przykładzie:

Depozyt Zabezpieczający = 200*500*1/30 = 3 333 EUR.

Otwierając transakcje, należy pamiętać o tym, że na rachunku musi być dostępny depozyt zabezpieczający. W rzeczywistości dostępny (wolny) depozyt zabezpieczający jest różnicą między saldem na rachunku bieżącym a już wykorzystywanym depozytem zabezpieczającym:

Dostępny depozyt zabezpieczający = saldo rachunku - wykorzystany depozyt zabezpieczający

Ile wynosi dostępny depozyt do otwarcia nowych pozycji, jeśli saldo na moim rachunku wynosi 10 000, a już wykorzystany depozyt to 3 333?

 W tym przypadku, Twój dostępny depozyt wynosi: 10 000-3 333=6 667 euro, które można wykorzystać do otwierania nowych transakcji.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia