Przejdź do treści

At Libertex, we take your security seriously, which is why we need you to take a moment to check your source of funds.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami regulującymi działalność naszej firmy, jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia rachunku handlowego każdego klienta w ciągu 15 dni od daty pierwsz

Takie wnioski rozpatrywane są w ciągu jednego dnia roboczego.

Aby zresetować hasło do rachunku, prosimy o przejście na naszą platformę internetową pod adresem http

Spółka Indication Investments Ltd (zwana dalej "Spółką") jest licencjonowana i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (zwaną dalej "CYSEC") oraz posiada oficjalny status

Jeśli używasz platformy mobilnej, otwórz kartę Więcej, przejdź do Zarządzaj profilem i wybierz Zmień hasło.

Aby zmienić swój adres fizyczny lub e-mail: 1.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa Libertex, nie możesz przenieść swojego konta na stronę trzecią.

Upewnij się, że zweryfikowałeś/aś swój profil, składając wszystkie wymagane dokumenty.

Zgodnie z ustawami i przepisami regulującymi Indication Investments Ltd. jesteśmy zobowiązani do weryfikacji tożsamości każdego klienta.