Przejdź do treści

Split (lub splitting) to procedura wykonywana przez korporacje w celu zwiększenia liczby udziałów w firmie, a także uczynienia ich bardziej przystępnymi dla klientów i handlowców.

Należy pamiętać, że zgodnie z ostatnimi wymogami

Kiedy handlujesz za pośrednictwem Libertex, kwota zainwestowana w transakcji jest zarezerwowana jako depozyt zabezpieczają

Oto kilka możliwych powodów:

 

-Kontrakt, o którym mowa, wygasł.

Po pierwsze, rynek Forex to rynek bez centralnego Dealing Desku, a wszystkie transakcje odbywają się w trybie pozagiełdowym - "over the counter (OTC)".

Oferujemy naszym klientom możliwość handlu kontraktami CFD, a nie kontraktami futures, które są przedmiotem obrotu giełdowego.

 

Aby obliczyć zysk lub stratę z długiej pozycji, prosimy o użycie poniższej formuły:

PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , gdzie:

 

PL to Twój zysk lub strata

Aby obliczyć zysk lub stratę z długiej pozycji, prosimy o użycie poniższej formuły:

PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , gdzie:

 

PL to Twój zysk lub strata

Kontrakt futures wiąże się z obowiązkiem zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonym czasie w przyszłości, po cenie ustalonej obecnie.