Przejdź do treści

Co to jest podział?

Split (lub podział) to czynność, którą wykonują spółki akcyjne, aby zwiększyć liczbę swoich akcji i uczynić je przystępniejszymi dla klientów i traderów.

Przy podziale na 10 do 1 liczba akcji wzrasta 10 razy (dziesięciokrotnie), a cena jednej akcji zmniejsza się dziesięciokrotnie. Jednocześnie kapitalizacja spółki pozostaje bez zmian, natomiast historyczny wykres cenowy jest dostosowany do nowego kursu. 

Na przykład w dniu 22 stycznia 2014 r. spółka MasterCard Inc dokonała podziału 10-1. Cena akcji MasterCard w tamtym czasie wahała się na około 830 $. Po podziale cena każdej akcji spadła dziesięciokrotnie do 83 dolarów, natomiast liczba akcji wzrosła 10-krotnie. Zatem zamiast jednej akcji, każdy posiadacz otrzymał 10 i nie wpłynęło to na całkowitą wartość spółki.

Wykres cen we wszystkich źródłach informacji został odpowiednio dostosowany, a stawki historyczne zostały podzielone przez 10.

Pamiętaj, że podczas procedury podziału w Libertex cena otwarta w aktywnej transakcji ulega zmianie tak, aby poprzedni wynik finansowy pozostawał taki sam.

Jeśli na przykład otworzysz transakcję na MasterCard Inc po 800 $ za akcję przy wolumenie 100 € i mnożniku 50, wynik finansowy przy 830 $ za akcję to około 187,50 € zysku. Po podziale cena akcji wynosi 83 $, a nie 830 $. To znaczy, że cena otwarcia transakcji będzie wynosiła 80 $, zamiast 800 $.

Należy zauważyć, że zmiana ceny akcji w czasie podziału jest techniczna; nie odzwierciedla ona zmiany rzeczywistej ceny aktywów. W związku z tym nie da się zyskać ani stracić dzięki tej procedurze.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia