Przejdź do treści

Sygnały premium to oparte na algorytmie transakcyjnym codzienne wskazówki handlowe, które wykorzystują różne rodzaje analiz i uwzględniają cechy poszczególnych instrumentów handlowych.

W dowolnym momencie każdy składnik aktywów na rynku ma dwie ceny

Cena „Kup”, po której można kupić zasób.

Cena „Sprzedaj”, po której można sprzedać aktywa.

 

Podstawowa zasada handlu w ramach platformy Libertex jest następująca: wynik transakcji zmienia się proporcjonalnie do ceny instrumentu bazowego, na której opiera się transakcja.

 

Kontrakt futures wiąże się z obowiązkiem zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonym czasie w przyszłości, po cenie ustalonej obecnie.

Możesz ustawić swój poziom take profit lub stop loss. Po osiągnięciu tego poziomu Twoja transakcja zostanie zamknięta automatycznie.

Poziom Stop out jest jedną z podstawowych kwestii podczas handlu w Libertex.

Wszystkie realizowane transakcje opierają się na modelu realizacji rynkowej.

Aby zasilić rachunek demo Libertex, użyj odpowiedniej opcji.  

Aby zamienić swój rachunek demo Libertex na rachunek rzeczywisty, użyj odpowiedniej opcji: 

Ogólne Zasady i Warunki dotyczące handlu instrumentami