Przejdź do treści

Zwiększanie kwoty aktywnej transakcji

Aby skorzystać z tej funkcji, wybierz aktywną transakcję, następnie wybierz kwotę, którą chcesz dodać do tej transakcji i potwierdź transakcję.

Gdy to zrobisz:

  • Kwota transakcji wzrośnie, a poziom wymuszonego zamknięcia zostanie oddalony od strefy ryzyka zgodnie z poniższym wzorem:Increasing an active trade amount
  • Cena otwarcia transakcji ulegnie zmianie i będzie równa średniej ważonej ceny początkowej, ceny otwarcia i ceny ustalonej w momencie zawierania danej transakcji:Increasing an active trade amount
  • Za taką transakcję zostanie pobrana opłata, której wysokość będzie oparta na całej kwocie transakcji, z uwzględnieniem mnożnika.
  • Po zakończeniu zwiększania kwoty transakcji opłata za rolowanie zostanie obliczona na podstawie nowej kwoty transakcji.

Uwaga: w razie zwiększania kwoty dowolnej transakcji, mnożnik pozostaje taki sam jak w momencie otwarcia transakcji.

Gdzie:

  • NewInv to nowa kwota transakcji po jej zwiększeniu
  • NewPrice to nowy kurs otwarcia transakcji po zwiększeniu kwoty transakcji
  • Inv(0) jest początkową kwotą transakcji
  • Price(0) jest początkową ceną otwarcia Inv to kwota, którą dodajesz do transakcji
  • Price to cena aktywów ustalona w momencie zwiększenia kwoty transakcji Minimalna kwota wymagana do dokonania takiej transakcji to 20 EUR.

Uwaga: w przypadku zwiększenia kwoty aktywnej transakcji poziom Take Profit i Stop Loss może zostać anulowany.

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia