Przejdź do treści

Jest to proces wycofywania akcji z obrotu giełdowego, często poprzedzony przejęciem przez inną firmę.

Jest to proces podziału spółki, w wyniku którego dotychczasowi udziałowcy otrzymują dodatkowe akcje w innej spółce.

Jest to proces dzielenia jednej drogiej akcji na kilka tańszych akcji tej samej firmy w taki sposób, aby łączna wartość nie uległa zmianie.

Jest to proces łączenia kilku tanich akcji w jedną droższą tej samej firmy, w wyniku czego łączna wartość nie ulega zmianie.

Jeśli waluta salda rachunku różni się od waluty, w której notowana jest akcja, kwota pieniężna jest automatycznie przeliczana z waluty inwestycyjnej na walutę salda rachunku w momencie dokonywania

Czas inwestowania dla spółek amerykańskich na rachunkach Libertex Invest dzieli się na dwie fazy: przedrynkową i sesję główną.

Aby móc ubiegać się o dywidendy z określonej spółki, należy zakupić akcje w dniu ex-dividend (pierwszym dniu notowania akcji bez prawa do dywidendy).

Aby kupić dodatkowe akcje, wybierz aktywną inwestycję, podaj kwotę, którą wybierasz i potwierdź operację.

Pamiętaj, że będziesz mieć jedną otwartą inwestycję z nową kwotą.

Nie pobieramy prowizji za inwestowanie w akcje ani długoterminowe utrzymywanie otwartej transakcji.

Minimalna kwota inwestycji na rachunkach Libertex Invest jest równa 1 udziałowi. Obecnie możesz kupić lub sprzedać tylko całkowite liczby akcji.