Przejdź do treści

Delisting

Jest to proces wycofywania akcji z obrotu giełdowego, często poprzedzony przejęciem przez inną firmę. W wyniku procesu przejęcia, zamiast dotychczasowych akcji, właściciel otrzymuje akcje innej firmy.*

*Dla wygody i szybkości rozliczeń, zamiast nowych akcji (które nie są jeszcze przedmiotem obrotu w Libertex), klienci otrzymują ekwiwalent pieniężny wartości nowych akcji.

Na przykład: w wyniku przejęcia firmy Xilinx przez inną firmę AMD akcje XLNX przestały być przedmiotem obrotu, a za każdą akcję XLNX właściciele otrzymali 1,7234 akcji AMD (1 akcję spółki AMD i część ułamkową w postaci gotówki).

W ten sposób właściciel 100 akcji XLNX otrzyma 172 akcje AMD i 38,85 USD (0,34*114,27), a dotychczasowe akcje XLNX zostaną usunięte.

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia