Przejdź do treści

Jak wypłacić środki z rachunku handlowego?

Aby wypłacić swoje środki:

Czas przetwarzania wniosków wypłaty może się różnić w zależności od wybranej metody płatności.

 

Przelew bankowy:

Pamiętaj, że zgodnie z naszą polityką nie możemy dokonywać wypłat na rachunki bankowe osób trzecich.

Istnieje wiele powodów, dla których wniosek o wypłatę został odrzucony:  

 

Tak, możesz wypłacić środki, jeśli posiadasz otwarte pozycje.

 

Czasami rachunki tranzytowe są wykorzystywane do przetwarzania przelewów bankowych.

Czasami rachunki banku korespondenta są wykorzystywane do przetwarzania przelewów bankowych.

SWIFT jest międzynarodowym standardem bankowym, który umożliwia bankom wzajemną identyfikację.

 

IBAN oznacza Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego, czyli unikalny numer identyfikujący rachunek klienta w banku lub innej instytucji finansowej.