Przejdź do treści

Jak działa wygaśnięcie?

Kontrakt futures wiąże się z obowiązkiem zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego w określonym czasie w przyszłości, po cenie ustalonej obecnie.

Platforma handlowa Libertex umożliwia handel kontraktami CFD na futures. CFD, czyli kontrakt na różnice kursowe, jest instrumentem finansowym pozwalającym na czerpanie zysków z wahań ceny instrumentu bazowego, bez faktycznego posiadania samego instrumentu bazowego.

Warunki handlowe CFD na Futures

 

Okres kontraktów futures jest określany przez giełdę.

Futures posiadają także datę wygaśnięcia, gdy kontrakt jest zamykany. Aby wyświetlić daty wygaśnięcia kontraktów, zapoznaj się ze specyfikacjami instrumentu na naszej witrynie internetowej.

Po wygaśnięciu kontraktu futures wszystkie oczekujące zlecenia powiązane z kontraktem zostają anulowane.

 

Uwaga: Z uwagi na fakt, że w ostatnich dniach kontraktu futures jest płynność znacznie spada, firma przeprowadza rollover do kontraktu futures najbliższego do daty wygaśnięcia obracanego kontraktu.

Aby umożliwić inwestorom utrzymywanie pozycji długoterminowych w CFD w kontraktach futures, transakcje te podlegają automatycznemu rolloverowi.

 

Proces Rollover

Wynik transakcji jest ustalany po wygaśnięciu kontraktu.

Z technicznego punktu widzenia transakcja jest zamykana po ostatniej dostępnej cenie kontraktu.

"Stary" kontrakt jest zastąpiony "Nowym", z zastosowaniem różnych kwotowań.

Transakcja obejmująca nowy kontrakt stosuje tę samą kwotę i wartość mnożnika. Z technicznego punktu widzenia, dokonana jest nowa transakcja obejmująca nowy kontrakt, w związku z czym pobrana zostaje opłata transakcyjna.

W przypadku rollovera kontraktu, cena otwarta jest obliczana w taki sposób, że w momencie pierwszego kwotowania nowego kontraktu, wynik poprzedniej transakcji otrzymanej po wygaśnięciu kontraktu może zostać zachowany.

Aby obliczyć nową otwartą cenę na własną rękę, można skorzystać z poniższej formuły:

CenaOtwarciaNowejtransakcji' = 'CenaNowegoKontraktu' * 'OstatniaCenaOtwarcia' / 'OstatniaCenaPoprzedniegoKontraktu, gdzie:

CenaOtwarciaNowejtransakcji jest ceną otwarcia nowej zawartej transakcji

CenaNowegoKontraktu to pierwsze kwotowanie dostępne dla nowego kontraktu po wygaśnięciu poprzedniego kontraktu

OstatniaCenaOtwarcia to poprzednia cena otwarcia

OstatniaCenaPoprzedniegoKontraktu to ostatnie kwotowanie dostępne w ramach poprzedniego kontraktu

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?
No
Twoja opinia