Bir uzun pozisyonun karını veya zararını hesaplamak için lütfen aşağıdaki formülü kullanın:


PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , burada:


PL: kar veya zarar

S: yatırım tutarı

M: çarpan

Ec: kapanış fiyatı

E0: açılış fiyatı

C: işleminizden alınan komisyon


Bir kısa pozisyonun karını veya zararını hesaplamak için lütfen aşağıdaki formülü kullanın:


PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C


Pozisyon değeri aşağıdaki formüle göre hesaplanır:


V = S + PL, burada:


V: pozisyon değeri

PL: kar veya zarar

S: yatırım tutarı


Pozisyon değeriniz sıfıra ulaştığında, Yatırım İşlemleri Politikamızın Kar ve Zarar Hesaplaması bölümü uyarıca bu pozisyonun zorunlu olarak kapatılması söz konusu olacaktır. .


Şimdi 10 çarpanla 1,000 EUR uzun Dow Jones pozisyonu aldığınızı ve pozisyonunuzu 15,345 seviyesinde açıp 15,515 seviyesinde kapadığınızı, işlem ücretinizin EUR 1.70 ve öteleme ücretinin EUR 3.80 olduğunu varsayalım.

Buradan: 1,000 * 10 * ( 15,515 / 15,345 – 1) – 1.70 – 3.80 = 105.28.

Pozisyondan elde edeceğiniz kar: EUR 105.28.


Şimdi aynı rakamlarla kısa pozisyon açtığımızı varsayalım:

1,000 * 10 * (1 – 15,515 / 15,345) – 1.70 – 0.20 = -112.68

Burada zarar EUR 112.68 olarak hesaplanacaktır.