Klagomål på Libertex-transaktioner

Varför öppnades inte min handel?
När du handlar via Libertex är det belopp du investerat i dina transaktioner reserverat som marginal. Om du konfigurerar en väntande order, och du inte ...
Varför skiljer sig era CFD-noteringar från andra källor?
Här är ett antal möjliga anledningar:  - Kontraktet ifråga har löpt ut. Det finns flera kontrakt som handlas på börsen, och vi låter dig endast handla ...
Hur kan jag kontakta er om jag inte kan utföra handel på egen hand?
Om du inte kan utföra en transaktion på egen hand kontaktar du vårt handelsteam. Våra kontorstider för handelsteamet är samma som för vårt supportteam, ...
Varför visar olika mäklare olika noteringar?
Till att börja med är forex en marknad utan dealing desk, där alla transaktioner sker “över disk”, och det omfattar ett stort antal deltagare. De största Fo...
Marknaden rör sig åt mitt håll, men min transaktion ligger fortfarande på minus. Hur kan det komma sig?
Hos Libertex lägger vi till avgifter, provisioner och rollover till nuvarande P/L. Det betyder att när du just har öppnat en handel kommer eventuella avgift...
En CFD-handel har löpt ut, hur kunde det här hända?
Vi erbjuder våra kunder möjligheten att handla CFD, inte terminskontrakt som handlas på börser. Alla börser har noteringar på flera kontrakt samtidigt, ...
Hur beräknar jag min transaktions vinst eller förlust?
För att beräkna din vinst eller förlust för en lång position, använd följande formel: PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , där: PL är din vinst eller ...
Min transaktion har stängts automatiskt trots att jag inte godkände den. Hur kunde det här hända?
För att beräkna din vinst eller förlust för lång handel, använd följande formel: PL = S * M * (Ec / E0 – 1 ) – C , där: PL är din vinst eller förlus...
Hur fungerar utgångar?
Ett terminskontrakt innebär en skyldighet att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid en bestämd tid i framtiden till ett pris som fastställs idag...
Hur lämnar jag in ett finansiellt klagomål?
Om du vill lämna in ett klagomål om en transaktion som du har gjort på ditt live-konto, om du tror att den har exekverats eller bearbetats felaktigt, fyll i...