Libertex handelsplattform

Vad är återinvestering av flytande vinst?
Om du har en handel som för närvarande ligger med vinst och du förväntar dig att den trend som är positiv för dig ska fortsätta, kan du återinvestera din nu...
Ökning av ett aktivt handelsbelopp
När du öppnar handel i Libertex kan du alltid vara säker på att din risk begränsas av ditt investeringsbelopp, medan din fria marginal alltid är säker på di...
Hur fungerar rapporter om aktiva och avslutade transaktioner?
Rapporten om aktiv handel ger dig allmän information om handel gällande: - Transaktionsdatum - Öppningspris - Transaktionstyp - Hävstångsvärde - Nuv...
Vilka typer av avgifter och provisioner tar ni ut?
Vid handel med klassiska finansiella instrument hos Libertex förekommer två typer av avgifter och provisioner: - Transaktionsavgift, som tas ut när handeln...
Hur fungerar demohandel hos Libertex?
Villkoren för demohandel är nästan identiska med villkor för live-handelskonton. Den största skillnaden är att ett demokonto är riskfritt, eftersom du kan a...
Hur lämnar jag in ett finansiellt klagomål?
Om du vill lämna in ett klagomål på en transaktion som du har gjort på ditt live-konto, om du tror att den har exekverats eller bearbetats felaktigt, fyller...
När jag försöker göra en transaktion får jag meddelandet Ingen notering tillgänglig. Vad betyder det här?
Om det aktuella instrumentet är öppet för handel, men du fortfarande får det här meddelandet, betyder det att instrument du har valt har låga likviditetsniv...