Tillhandahåll identitetshandlingar vid uttagsbegäran

Ni har begärt en skannad kopia av mitt ID/pass/kreditkort etc. Vad ska jag göra?
Vi ber dig att skicka dina identitetshandlingar för att säkerställa att pengarna alltid hålls säkra. Vi räknar med din fulla förståelse och stöd i denna...