Observera att enligt de senaste ESMA-kraven (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-36-1262_technical_qas_product_intervention.pdf) kommer close-out regeln för marginal att tillämpas på en affär om 50 % marginalvärdet är lika med eller mindre än beloppet pengar som är inblandade i denna affär. I det här fallet ska stop loss anges till värdet av 50 % marginalen som krävs.

Till exempel:
Du kan öppna handel med EUR/USD för 1 000 EUR med en multiplikator på 10.
Den effektiva transaktionsvolymen (exponeringen) i det här fallet är 10 000 EUR (EUR 1 000 * 10).

Då handel med EUR/USD görs med en hävstång med en marginal på 30 kommer 333,33 EURO (10 000 EUR / 30) att krävas för att öppna handel.

50 % av marginalvärdet är 166,66 EUR. Detta är värdet som stop loss sätts till. Med andra ord kommer det att utföras när handelns resultat blir 833,33 EUR (1 000 EUR - 166,66 EUR).


Hur beräknar man parametrar i handeln när vi vill använda en högre stop loss?

 

Låt oss anta att vi vill använda den högsta möjliga stop loss-nivån som är lika med stop out-nivån (100 % för alla instrument förutom aktier, 80 % gäller för aktier).

För att göra detta behöver vi ställa in handelsparametrarna så att marginalen på 50 % som krävs för att öppna handeln är lika med eller högre än det ursprungliga handelsbeloppet.

Se exemplet här nedan:

Låt oss anta att det ursprungliga handelsbeloppet är 250 euro, och instrumentet är guld (hävstången för guld är 20).

Om 50 % av marginalen är 250 euro så kommer 100 % att vara 500 euro.

Vi måste multiplicera marginalen på 500 euro för den högsta hävstången på guld, som är 20. Detta låter oss hitta beloppet i den effektiva transaktionsvolymen, vilket är 10 000 EURO (så kallad exponering).

Genom att dela den här volymen med det ursprungliga handelsbeloppet, i det här fallet 250 EURO, hittar vi värdet på multiplikatorn som har ställts in för att handla med 100 % stop loss. Multiplikatorvärdet är därför 40.

Observera att då transaktionsparametrarna ändras visar plattformen automatiskt meddelanden om de tillgängliga villkoren.