Enligt de lagar och förordningar som Indication Investments Ltd. lyder under är vi härmed skyldiga att verifiera identiteten hos alla våra kunder.


Om ditt kontosaldo är mindre än 2 000 euro kan du bli verifierad inom 15 kalenderdagar, men bara innan ditt saldo uppgår till 2 000 euro. Om du inte skickar in alla nödvändiga dokument inom 15 dagar kommer du inte att kunna handla innan du lyckats slutföra processen för identitetsverifiering.


Om ditt kontosaldo har nått 2 000 euro eller mer från insättningar eller vinst från handel och du inte har genomfört verifieringsprocessen innan dess kommer du inte kunna fortsätta att handla tills du har verifierat din identitet.


Verifieringsprocessen tar en arbetsdag.* När du har avslutat din verifiering kan du återigen handla på ditt konto. Du får ett meddelande om detta till den e-postadress du angav under registreringsprocessen.


För att få din identitet verifierad behöver du följande dokument:

  • Foto-ID: Nationellt ID-kort, körkort eller pass.
  • Bevis på adress, till exempel intyg om uppehållsrätt, skatteutdrag, bankutdrag eller räkning (vatten, gas, elektricitet, telefon eller internet).* Observera att verifieringsprocessen kan ta längre tid under vissa särskilda omständigheter. Vi kan också begära ytterligare information eller dokument, om det behövs.