Om du vill behålla dina nuvarande handelsförhållanden utan ändringar, inklusive hävstången som är tillgänglig för professionella kunder, kommer du att behöva kvalificera dig som en professionell kund.

Som en professionell kund hos Libertex kommer du att kunna handla utan några gränser när det gäller hävstång.
Observera att företaget kommer att använda ett kvalificeringstest för att bedöma din kunskap och erfarenhet.
I detta test ska två av följande kriterier uppfyllas:

(i) du har genomfört i genomsnitt 10 större transaktioner per kvartal under de senaste 4 kvartalen

(ii) du har en portfölj med finansiella instrument, inklusive kontantinsättningar, som överstiger 500 000€

(IV) Du har arbetat inom finansbranschen i en roll där du behövt kunskap om derivathandel, under minst ett år.

Om du vill ansöka om status som professionell kund, klicka här