Multiplikator

Multiplikatorn later dig handla med belopp som är större än ditt kontosaldo. Ditt investerade belopp och din multiplikator påverkar dina handelsresultat, såväl som öppningsavgifter och rollover swaps över natten.

Exempel 2. 

Låt oss anta att du köper EUR/USD, ditt investeringsbelopp är 50€ och din multiplikator är 1.

Om priset går upp 10% kommer din vinst att vara 5€ (50€ x 10%).
Om du anger 20 som multiplikator istället kommer ditt investerade belopp att stiga till 1 000€ (50€x20), så om tillgången går upp 10% kommer du att tjäna 100€ (1 000€x10%).

Som du kan se har din vinst multiplicerats med 20, och det är så multiplikatorn fungerar.

Men du måste komma ihåg att multiplikatorn förstorar både vinster och förluster, så ju högre multiplikator desto högre risk. Det är som farten på en bil: ju högre fart, desto snabbare når du din destination, men en hög fart för med sig fler risker. Det här är anledningen till att varje förare väljer en fart som passar dem sett till deras erfarenhet, vägförhållanden och hastighetsbegränsningar.

Hävstång

Hävstång fungerar olika beroende på din kategoriseringsstatus, icke-professionell eller professionell kund. 

Icke-professionella kunder

När du öppnar din position kommer marginalkraven att baseras på hävstången, dvs hävstången avgör beloppet för affären.

Det här är anledningen till att när du anger handelsbelopp och multiplikator bör du också veta vad hävstången är för tillgångsklassen i fråga. Med högre hävstång kommer du att behöva mindre marginal för att öppna din position.

Exempel

Låt oss nu anta att ditt kontosaldo bara är 10€, och att du vill investera pengarna i EUR/USD. För major-valutapar är hävstången 30:1, medan marginalkravet är 3,33%.
För att beräkna högsta handelsbelopp (inklusive multiplikator) ska du använda följande formel:

Högsta multiplikator-Justerat belopp = Fri marginal * Högsta hävstång för tillgångsklassen i fråga.

I vårt exempel är det 300 (10*30). Om du öppna en sådan position kommer 10€ att användas som marginal.

Professionella kunder

När du uppnår status som professionell kund kan du börja handla utan hävstång. När du öppnar affären investerar du dina egna pengar som kommer att reserveras på ditt konto, utan att någon marginal tas.

Exempel 2. 

Låt oss nu anta att ditt kontosaldo bara är 10€, och att du vill investera pengarna i EUR/USD.
För att beräkna högsta handelsbelopp (inklusive multiplikator) ska du använda följande formel:

Högsta multiplikator-Justerat belopp = Fria pengar (ej investerade i andra) * Högsta hävstång

I vårt fall är det 5 000€ (10*500).

Om du öppnar en sådan position kommer 10€ att reserveras på ditt konto.

Som du kan se kan professionella kunder öppna stora affärer med samma mängd investerat kapital.

Varken icke-professionella eller professionella kunder kan förlora mer än det investerade beloppet.
Till exempel, om ditt investerade belopp är 100€ och din hävstång är 30, kommer det totala positionsvärdet att vara 3 000€ (30*100). I det här fallet, oavsett vilken status du har, kommer dina förluster att begränsas till 100€, din ursprungliga investering. När dina förluster överskrider 100€ kommer din position att stängas genom stop out.