När du öppnar dina positioner, tänk på att din totala använda marginal inte får överstiga din fria marginal.

Här är ett exempel.

Låt oss anta att ditt kontosaldo är 10 000 EUR, och att 3 333 EUR redan används.
Din fria marginal är därmed 6 667 EUR.

Nu vill du investera 700 EUR i EUR/USD med en hävstång på 500. Marginalen du kommer att behöva för att öppna affären är:

Marginal = 700*500*1/30 = 11 667 EUR

Därmed är din fria marginal, 6 667 EUR, mindre än marginalen som krävs för den här positionen, 11 667 EUR. Det här är anledningen till att du inte kan genomföra affären, och att du ser varningen på din skärm som säger att du inte har tillräckligt med pengar.

För att lösa det här problemet måste du antingen investera ett mindre belopp eller använda en lägre multiplikator.

Om du vill handla utan hävstångsbegränsningar måste du ansöka om status som en professionell kund. Det här är vad du måste göra.