Marginal är det belopp som reserverats på kontosaldot för att backa öppna transaktioner. När affären stängs blir detta belopp tillgängligt igen.

Hur beräknar jag min marginal?

Exempel 1

Låt oss anta att ditt kontosaldo är 10 000 EUR och att du vill investera 200 EUR i EUR/USD med en multiplikator på 500. När du öppnar affären kommer din marginal att beräknas enligt följande:

Marginal = Investerat belopp * Multiplikator / Hävstång

I vårt exempel:

Marginal = 200*500*1/30 = 3 333 EUR.

När du öppnar dina affärer bör du ha i åtanke att du behöver ha tillgänglig fri marginal på ditt konto. Faktum är att fri marginal är skillnaden mellan ditt nuvarande kontosaldo och marginalen som redan används:

Fri marginal = KontosaldoAnvänd marginal

Hur mycket marginal kommer att vara fri för att öppna nya positioner om mitt kontosaldo är 10 000, och den använda marginalen är 3 333?

I det här fallet kommer din fria marginal att vara: 10 000 - 3 333=6 667 EUR, som du kan använda för att öppna nya affärer.