För att beräkna din vinst eller förlust för en lång position, använd följande formel:


PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , där:


PL är din vinst eller förlust

S är ditt investerade kapital

M är hävstångsvärdet som används

Ec är stängningspriset

E0 är öppningspriset

C är provisionen som tas ut för din transaktion


För att beräkna din vinst eller förlust för en kort position, använd följande formel:


PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C


Transaktionsvärdet beräknas baserat på följande formel:


V = S + PL, där:


V är ditt transaktionsvärde

PL är din vinst eller förlust

S är ditt investerade belopp


Om ditt transaktionsvärde når noll, kommer en sådan transaktion att bli föremål för att tvingas stängas enligt avsnittet Beräkning av vinst och förlust i vår Handelstransaktionspolicy.


Låt oss anta att du har öppnat lång handel på Dow Jones värd 1 000 euro, med hävstång på 10 till priset 15,345 och stängt till priset 15,515. Din transaktionsavgift är 1,70 euro och rollover-avgiften är 3,80 euro.

Därmed blir resultatet: 1,000 * 10 * (15,515 / 15,345 – 1) – 1,70 – 3,80 = 105,28.

Vinsten för din transaktion är 105,28 euro.


Låt oss nu anta att du har öppnat en identisk handel, fast kort:

1 000 * 10 * (1 – 15,515 / 15,345) – 1,70 – 0,20 = -112,68

Här skulle din förlust vara 112,68 euro.