Om du vill lämna in ett klagomål om en transaktion som du har gjort på ditt live-konto, om du tror att den har exekverats eller bearbetats felaktigt, fyll i vårt feedbackformulär på så detaljerat som möjligt.


Ange speciellt följande: transaktions-ID, förlustbelopp, detaljerad problembeskrivning, datum och tid. Bifoga en skärmdump eller en video som bekräftar problemet, om det är möjligt.


Ditt klagomål behandlas inom 7 arbetsdagar och du får ett formellt svar från oss.