För att beräkna din vinst eller förlust för lång handel, använd följande formel:


PL = S * M * (Ec / E0 – 1 ) – C , där:


PL är din vinst eller förlust

S är ditt investerade kapital

M är hävstångsvärdet som används

Ec är stängningspriset

E0 är öppningspriset

C är provisionen som tas ut för din transaktionFör att beräkna din vinst eller förlust för kort handel, använd följande formel:


PL = S * M * (1- Ec / E0) – C


Om din nuvarande förlust på en transaktion når 100 % (eller 80 % för aktier) av ditt investeringsbelopp, är din transaktion föremål för omedelbar stängning. Det här är för att säkerställa att din maximala risk är begränsad med ditt investeringsbelopp, dvs. din transaktion påverkar inte dina pengar som inte är investerade i den.