Till att börja med är forex en marknad utan dealing desk, där alla transaktioner sker “över disk”, och det omfattar ett stort antal deltagare. De största Forex-aktörerna är de största globala bankerna. Således bestäms priset på varje enskilt instrument fritt, till skillnad från priset på börshandlade produkter.


Det innebär att Forex fungerar som växlingskortar kan göra, där varje kontor visar en något annorlunda kurs, även när sådana kontor är mycket nära varandra.


Inom forex väljer varje marknadsaktör det pris de är villiga att köpa eller sälja en tillgång till, och varje bank har en likviditetspool bildad av köp- och säljförfrågan. Säg att en bank är villig att köpa 100 000 enheter av EURUSD till 1,1010, 500 000 enheter till 1,1015 etc. Denna likviditetsinformation överförs till våra handelsplattformar och visas till det bästa priset, dvs. 1,1010.

Vissa andra likviditetsleverantörer kan fortfarande erbjuda bättre priser, till exempel 1,1011 eller 1,1008. Även under normala marknadsförhållanden kan denna skillnad uppgå till upp till 10 pips, medan det med en ökad volatilitet, t.ex. när nyheterna släpps, eller låg likviditet, som långt före handelsdagen är över, mycket väl kan vara mycket större.


Med så många deltagare på marknaden, var och en med sina egna villkor och priser, kan man inte avgöra hur stor denna skillnad skulle kunna vara, inte ens teoretiskt.