Här är ett antal möjliga anledningar:


 - Kontraktet ifråga har löpt ut.

Det finns flera kontrakt som handlas på börsen, och vi låter dig endast handla ett av dessa. Varje kontrakt har sin löptid, och när denna löptid går ut ersätter vi föregående kontrakt med nästa. Priserna på dessa två kontrakt är i regel olika, därmed den kortsiktiga prisskillnaden jämfört med andra datakällor. Men om du jämför våra noteringar med de på en börs kommer du att se att de överensstämmer. Därmed är noteringarna so vi erbjuder riktiga marknadsnoteringar.

För att se utgångsdatumet och andra aktuella kontraktspecifikationer, se Instrumentspecifikationerna: (https://app.libertex.com/cfd-specification) Avancerat - Utgångsdatum. - Noteringarna ges för olika kontrakt.

Vissa tillgångar eller instrument handlas på flera börser, t.ex. Nikkei 225 som handlas på både CME Group och Tokyo Stock Exchange, med möjliga skillnader i noteringar och villkor mellan de två. Även på en börs kan det finnas flera kontrakt med samma underliggande tillgång som handlas samtidigt, men med olika utgångstider.

För att se information om varje enskilt kontrakt med länk till respektive börs, se Kontraktspecifikationerna: (https://app.libertex.com/cfd-specification) Avancerad - Plats