Så här ändrar du din fysiska eller e-postadress: 1. I mobilplattformen, öppna fliken Mer, gå till Hantera profil och välj Redigera personuppgifter. 2. I den webbaserade plattformen, gå till Hantera profil  och klicka på Redigera nära det fält du vill redigera. När du har angett den nya informationen kan systemet uppmana dig att ladda upp dokument för att verifiera din identitet och nya adress. Detta krävs för säkerhetsändamål för att bekräfta att dessa ändringar är godkända av dig. Efter att du skapat en förfrågan om ändring av personuppgifter och laddat upp dokumenten, vänligen ge oss lite tid för oss att bearbeta den, vilket vanligtvis tar mellan 1 och 2 arbetsdagar.