Om du använder mobilplattformen öppnar du fliken Mer, går till Hantera profil och väljer Ändra lösenord. I den webbaserade plattform, gå till Hantera profil  och klicka på Redigera nära fältet Lösenord. Ange ditt nya lösenord och bekräfta för att spara ändringar.