Indication Investments Ltd (nedan kallat företaget) är licensierat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission (nedan kallat CySEC) och har officiell status som ett cypriotiskt investeringsbolag (nedan kallat CIF).


Företaget har rätt att bedriva verksamhet och tillhandahålla tjänster som anges i detta dokument enligt Investment Services Regulation, Investment Business Act samt Investment Services and Activities and Regulated Markets Law 144(1) 2007 med senare ändringar.För mer information om våra licensieringar och regler, se vår hemsida: https://libertex.com/