Om det aktuella instrumentet är öppet för handel, men du fortfarande får det här meddelandet, betyder det att instrument du har valt har låga likviditetsnivåer, det vill säga att det finns få, eller inga utförda affärer med detta instrument för tillfället, och dess pris förändras inte. Om så är fallet kan du försöka att göra din handel lite senare, när det finns en tillgänglig notering för den.


Om du får det här felmeddelandet när du försöker göra handel på ett tillgängligt instrument, starta om plattformen och försök igen. Om problemet kvarstår gör du följande:

- När du använder den webbaserade plattformen: Öppna dina webbläsarinställningar och radera cache/cookies, eller försök att öppna plattformen i en annan webbläsare, till exempel Google Chrome eller Mozilla Firefox.

- När du använder mobilplattformen: Öppna dina mobilappinställningar för att rensa cacheminnet. Om det inte fungerar ska du ta bort appen och installera den på nytt.