När du öppnar handel i Libertex kan du alltid vara säker på att din risk begränsas av ditt investeringsbelopp, medan din fria marginal alltid är säker på ditt konto.


Det finns emellertid tillfällen då priset kan närma sig den maximala nivån för förlust och kan stängas till följd av en stark oväntad marknadsrörelse. I dessa fall kanske du vill öka beloppet för din aktiva handel.


För att använda den här funktionen, välj en aktiv affär, välj sedan det belopp du vill lägga till i denna affär och bekräfta transaktionen.

När du har gjort det här kommer följande saker att hända:

- Handelsvolymen ökar, och den tvingande stängningsnivån kommer att flyttas bort från den riskfyllda zonen enligt följande formel:
- Öppningspriset för handeln kommer att ändras och motsvarar det genomsnittliga vägda priset på det ursprungliga öppningspriset och det pris som fastställdes vid den aktuella transaktionen:- En avgift för en sådan transaktion kommer att tas ut, vars belopp baseras på hela handelsvolymen med hänsyn till hävstången.

- När du har slutfört ökningen av handelsbeloppet kommer rollover-avgiften beräknas utifrån det nya handelsbeloppet.

- Obs! När du ökar handelsbeloppet förblir hävstången densamma som när handeln öppnades.Där:


NewInv är det nya handelsbeloppet efter att det ökats

 NewPrice är det nya öppningspriset för affären efter att handelsbeloppet har ökats

 Inv(0) är det ursprungliga handelsbeloppet

 Price(0) är det ursprungliga öppningspriset

 Inv är beloppet du lägger till handeln

 Price är tillgångspriset som fastställs när du ökar handelsbeloppet


Det minsta belopp som krävs för att göra sådan handel är 10 euro


Obs! När du ökar transaktionsbeloppet återställs dina Take Profit- och Stop Loss-nivåer, och du måste ställa in dem på nytt.