Om du har en handel som för närvarande ligger med vinst och du förväntar dig att den trend som är positiv för dig ska fortsätta, kan du återinvestera din nuvarande flytande vinst i samma tillgång. Det hjälper dig att använda vinsten du redan har tjänat för att öka ditt handelsbelopp.


Hur återinvestering av flytande vinst fungerar


- Det återinvesterade vinstbeloppet kommer att läggas till ditt handelsbelopp.

- Öppningspriset för handeln ändras och kommer nu att vara lika med tillgångspriset vid återinvesteringstillfället.

- Provisionen kommer att vara densamma som för att öppna en ny handel, men provisionsbeloppet baseras på det återinvesterade vinstbeloppet, inte på hela handelsbeloppet.

- Handelsbeloppet ökar med det flytande vinstbeloppet medan hävstången fortfarande är densamma som vid tidpunkten för öppnandet av handeln.

- När du har slutfört återinvesteringen beräknas rollover-avgiften utifrån det nya handelsbeloppet.


När du återinvesterar din vinst kan du öka din potentiella vinst med ett enda klick medan du betalar minsta möjliga provision.

Det minsta belopp som krävs för att göra en sådan handel är 10 euro.


Obs! När du ökar ditt transaktionsbelopp återställs dina Take Profit- och Stop Loss-nivåer, och du måste ställa in dem igen.