Allmänna handelsvillkor för finansiella instrument


För fullständiga villkor för handel med finansiella instrument, se Instrumentspecifikationer på vår hemsida.

Nedan kan du hitta några av de viktigaste villkoren:


- Minsta investeringsbelopp är 10 euro.

- Den maximala hävstången** en handlare kan använda vid handel med respektive finansiella instrument.

- Transaktionsavgift: En avgift som en handlare måste betala när hen öppnar en transaktion.


På Libertex-plattformen är avgiften flytande.

Beloppets flytande avgift kan förändras i enlighet med marknadsspreads.


Minimiavgifter och provisioner beskrivs i instrumentspecifikationerna. När du öppnar en position kommer du att visas provisionen i procent; när du stänger det kommer du även att kunna se provisionsbeloppet i avsnittet Handelshistorik.


Eftersom maximal spread på marknaden är obegränsad, kan den maximala provisionen, som är baserad på spread, inte heller begränsas.


 - Rollover eller SWAP är en ränta som krediteras eller debiteras på ditt konto varje dag kl. 21:00 GMT beroende på positionstypen.


- Handelstimmar är den tid då du kan göra transaktioner på finansmarknaderna.

För din bekvämlighet har plattformen tips om handelstimmar för varje instrument du handlar eller ska handla. Om du ser en röd cirkel bredvid instrumentets namn betyder det att instrumentet för närvarande inte är tillgängligt för handel.* Provisioner och belopp som krediterats beräknas baserat på hävstångsvärdet som kunden fastställt vid öppnandet av en position. Handelsprovisionen kan vara högre under hög volatilitet eller perioder med låg likviditet för den särskilda tillgången. Vänligen hänvisa till provisionsbeloppet som visas när transaktionen görs.

** Maximalt hävstångsvärde kan minska under hög volatilitet eller perioder med låg likviditet för det särskilda handelsinstrumentet.