All handel du gör utförs enligt marknadsexekveringsmodellen.