Stop out-nivån är ett av de grundläggande handelsvillkoren hos Libertex.


Om stop out-nivån är 100 % betyder det att din position stängs automatiskt när förlusten är 100 % eller mer av det ursprungliga investeringsbeloppet. När stop out-nivån är på plats stängs handeln till det första priset som är tillgängligt vid stängningstillfället, vilket innebär att det slutliga resultatet kan skilja sig från det som förväntas baserat på den stop loss-nivå du angav.


Stop out-nivån är inställd till 100 % för alla finansiella instrument, förutom CFD på aktier, där den är 80 %.