Ett terminskontrakt innebär en skyldighet att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid en bestämd tid i framtiden till ett pris som fastställs idag.

Libertex handelsplattform gör det möjligt för dig att handla CFD i terminer. CFD, eller contract for difference, är ett finansiellt instrument som gör att du kan dra nytta av underliggande kursfluktuationer utan att äga tillgången själv.

Handelsvillkor för CFD i terminer


Terminskontrakt har en längd som anges av börsen.

Terminer har också ett utgångsdatum där alla affärer som baseras på respektive terminskontrakt stängs. För att se terminens utgångsdatum, se Instrumentspecifikationer på vår hemsida.

När ett terminskontrakt löper ut annulleras alla pågående order som är kopplade till det.


Obs! Då likviditeten sjunker drastiskt under de sista dagarna av ett terminskontrakts livslängd, genomför företaget rollover till närmaste terminer som handlas före utgångsdatumet för respektive terminskontrakt.

För att göra det möjligt för handlare att hålla långsiktiga positioner i CFD på terminskontrakt får dessa handlare en automatisk rollover-funktion.Processen för handel-rollover

Resultatet av handeln bestäms av en termins kontraktsperiod.

Tekniskt är handeln stängd till det sista kontraktspriset som finns tillgängligt.

Det gamla avtalet ersätts sedan med ett ”nytt”, vilket ger en annan notering.

Handeln öppnas med hänsyn till att ett nytt kontrakt, belopp och hävstångsvärde förblir desamma. Tekniskt sett görs en ny handel med avseende på ett nytt kontrakt, så handelsavgiften debiteras.

När ett kontrakt genomgår rollover beräknas ett sådant öppningspris så att när den första noteringen av det nya kontraktet finns tillgänglig kan resultatet av den tidigare affären som fåtts vid utgången sparas.

För att själv beräkna ett nytt öppningspris kan du använda följande formel:

NyttÖppningspris = NyttKontraktpris * SenasteÖppningspris / UtgSenastePris, där:

NyttÖppningspris är öppningspriset för den nya handeln

NyttKontraktpris är den första noteringen som finns tillgänglig för det nya kontraktet när det gamla kontraktet går ut

SenasteÖppningspris är det tidigare öppningspriset

UtgSenastePris är den senaste noteringen tillgänglig för det tidigare kontraktet