Den grundläggande handelsprincipen på Libertex-plattformen är följande: resultatet av en affär förändras i förhållande till priset på den underliggande tillgången som handeln baseras på.


För att hantera pengarna mer effektivt kan en handlare använda hävstångsfunktionen som ställs in när handeln öppnar. Hävstången är ett värde som avgör hur handelsresultatet ändras relativt till det underliggande tillgångspriset.

För tillgångshandel kan du bara använda heltal som hävstångsvärde. För att se det maximala hävstångsvärdet för varje handelsinstrument, se handelsinstrumentspecifikationerna.