Vi ber dig att skicka dina identitetshandlingar för att säkerställa att pengarna alltid hålls säkra.


Vi räknar med din fulla förståelse och stöd i denna fråga, eftersom vi värdesätter det långsiktiga samarbetet med våra kunder och vi måste bekräfta sådant samarbete med nödvändig dokumentation.


För att få reda på när vi förbehåller oss rätten att fråga dig om identifieringsdokument hänvisas du till vårt kundavtal och andra policyer som du accepterade när du öppnade ett konto hos oss, till exempel artikel 19.2 i Kundavtalet om CFD-handel


Företaget har rätt att när som helst begära dokumentation för att bekräfta den ekonomiska källan till ett handelskonto.


Vi ber dig ännu en gång om ditt fulla stöd och förståelse, eftersom det här inte bara är vårt krav, utan ett villkor som fastställs av Betalningsgodkännandepolicyer som accepteras av de flesta internationella företagen som är verksamma på webben. Vi bekräftar härmed att vi inte strävar efter att fördröja våra kunders uttagsbegäran, samtidigt som vi garanterar största möjliga säkerhet för alla transaktioner mellan våra kunder och oss.