IBAN står för International Bank Account Number, vilket är ett unikt nummer som identifierar ett kundkonto hos en bank eller annan finansiell institution. För att få reda på ditt IBAN, kontaktar du din bank och begär dina fullständiga bankkontouppgifter. Dessa uppgifter kommer kanske innehålla IBAN, vilket beror på vilket land banken är belägen i eller själva banken. Om du inte har IBAN på ditt bankkonto, men fortfarande måste ange ett IBAN i fältet i ditt medlemsområde, anger du ditt vanliga bankkontonummer.