Libertex obchodná platforma

Čo znamená reinvestovanie plávajúceho zisku?
Ak máte obchod, ktorý je práve "in the money" a očakávate pre vás pozitívny trend, pre pokračovanie môžete znova investovať váš aktuálny plávajúci...
Zvýšenie aktívneho objemu obchodu
Pri otváraní obchodu u Libertex máte istotu, že vaše riziko je limitované investovanou čiastkou, pokiaľ vaše voľné obchodné rozpätie zostáva vždy bezpečne n...
Ako fungujú výkazy týkajúce sa aktívnych a zavretých transakcií?
Správa o aktívnych obchodoch vám poskytne základné informácie o obchode v nasledujúcich oblastiach: - Dátum transakcie - Otváracia cena - Typ transakc...
Aké poplatky a provízie vyberáte?
Pri obchodovaní klasických finančných nástrojov na Libertex vyberáme dva typy poplatkov a provízií: - Poplatok za transakciu, ktorý sa platí pri otvorení t...
Ako funguje demo obchodovanie na Libertex?
Demo obchodné podmienky sú takmer rovnaké ako tie na live obchodných účtoch. Hlavný rozdiel je, že demo účet je úplne bez rizika, kedže ho môžete používať b...
Ako sa môžem sťažovať v oblasti financií?
Ak sa chcete sťažovať ohľadom transakcie, ktorú ste spravili na vašom live účte lebo máte pocit, že vaša transakcia bola vykonaná alebo spracovaná nesprávne...
Keď chcem spraviť transakciu, dostávam hlásenie "Žiadna cenová ponuka nie je k dispozícii." Čo to znamená?
Ak je nástroj otvorený pre obchodovanie a vy stále dostávate uvedenú správu, znamená to, že nástroj, ktorý ste si vybrali má nízku úroveň likvidity, napr. m...