Keď otvárate svoje pozície, nezabudnite, že vaša celková použitá marža nesmie byť vyššia ako voľná marža.

Toto je príklad.

Predpokladajme, že zostatok na účte je 10 000 € a 3 333 € už bolo použitých.

Takže vaša voľná marža je 6 667 €.

Teraz chcete investovať 700 € do EUR/USD s násobiteľom 500. Marža, ktorú potrebujete na otvorenie tohto obchodu je:

Marža = 700*500*1/30 = 11 667 €

Vaša voľná marža je 6 667 €, čo je menej ako marža potrebná na túto pozíciu, 11 667  €; to je dôvod, prečo sa váš obchod nedá otvoriť a na vašej obrazovke sa objaví hlásenie „Nedostatok finančných prostriedkov“.

Aby ste tento problém vyriešili, musíte investovať menšiu čiastku alebo použiť nižší násobiteľ.

Ak chcete obchodovať bez obmedzení čo sa týka pákového efektu, môžete sa uchádzať o status Profesionálneho klienta. Musíte urobiť nasledovné.