Marža je čiastka rezervovaná zo zostatku účtu, ktorá má byť krytím otváranej transakcie. Po otvorení obchodu je táto opäť k dispozícii.

Ako si vyrátam maržu?

Príklad 1

Predpokladajme, že zostatok na vašom účte je 10 000 EUR a chcete investovať 200 EUR do EUR/USD s násobiteľom 500. Keď otvoríte váš obchod, vaša marža sa vyráta nasledovne:

Marža = Investovaná čiastka * Násobiteľ / Pákový efekt

V našom príklade:

Marža = 200*500*1/30 = 3 333 EUR.

Pri otváraní svojich obchodov musíte brat ohľad na to, aby ste mali na svojom účte k dispozícii nejaké peniaze alebo voľnú maržu. V skutočnosti je voľná marža rozdiel medzi vašim aktuálnym zostatkom na účte a už použitou maržou:

Voľná marža = Zostatok na účte – Použitá marža

Koľko marže budete mať k dispozícii na otvorenie nových pozícií ak je zostatok vášho účtu 10 000 a použitá marža je 3 333?

V tomto prípade bude vaša voľná marža: 10 000-3 333=6 667 Eur, ktoré môžete použiť na otvorenie nových obchodov.