Pre výpočet vášho zisku alebo straty pre dlhodobý obchod použite prosím nasledujúci vzorec:


PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , kde:


PL je váš zisk alebo strata

S je vaša investovaná čiastka

M je použitá hodnota násobiteľa

Ec zatváracia cena

E0 otváracia cena

C je provízia účtovaná za vašu transakciu


Pre výpočet vášho zisku alebo straty pre krátkodobý obchod použite prosím nasledujúci vzorec:


PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C


Hodnota transakcie sa počíta podľa nasledujúceho vzorca:


V = S + PL, kde:


V je hodnota vašej transakcie

PL je vaša strata alebo zisk

S je vaša investovaná čiastka


V prípade, že hodnota vašej transakcie dosiahne nulu, takáto transakcia sa stane predmetom núteného zatvorenia v zmysle sekcie Výpočet zisku a straty v našich Pravidlách pre obchodné transakcie.


Predpokladajme, že ste si otvorili dlhodobý Dow Jones obchod v hodnote 1 000 EUR s násobiteľom 10 v hodnote 15 345 a zatvorili 15 515, poplatok za vašu transakciu je 1,7 EUR a poplatok rollover 3,8 EUR.

Preto dostaneme nasledovné: 1 000 * 10 * ( 15 515 / 15 345 – 1) – 1,70 – 3,80 = 105,28.

Váš zisk z transakcie je 105,28 EUR.


Teraz predpokladajme, že otvoríme identický obchod ale na krátku dobu:

1 000 * 10 * (1 – 15 515 / 15 345) – 1,70 – 0,20 = -112,68

V tomto prípade bude vaša strata 112,68 EUR.