Kontrakt futures nesie v sebe záväzok nakupovať alebo predávať podkladové aktíva v stanovenom čase v budúcnosti za cenu stanovenú dnes.

Libertex obchodná platforma umožňuje obchodovať CFD na futures. CFD, alebo "Zmluvy za rozdiel",  je finančný nástroj umožňujúci zarábať na pohyboch cien podkladových aktív bez toho, aby ste samotné aktíva vlastnili.

CFD na Futures Obchodné podmienky


Kontrakty futures majú podmienky stanovené burzou cenných papierov.

Futures majú tiež dátum expirácie, na základe ktorého sú všetky obchody na príslušných kontraktoch uzatvorené. Ak si chcete pozrieť dátum expirácie pre futures, pozrite si prosím na našej webovej stránke Špecifikáciu nástrojov.

Ak expiruje kontrakt futures, všetky súvisiace čakajúce objednávky sú stornované.


Poznámka: Keďže počas posledných dní životnosti futures ich likvidita drasticky klesá, spoločnosť vykoná rollover na nasledujúcu futures obchodovanú pred dátumom expirácie daného kontraktu futures.

Aby si mohli obchodníci držať dlhodobé pozície na CFD pre futures, títo obchodníci majú k dispozícii funkciu automatickej rollover.


Proces rollover obchodu

Výsledok obchodu je stanovený na základe expirácie kontraktu pre futures.

Technicky je obchod uzatvorený pri poslednej cene kontraktu, ktorá je k dispozícii.

"Starý" kontrakt je vtedy nahradený "novým" kontraktom a použijú sa rozdielne ceny.

Obchod je otvorený s prihliadnutím na nový kontrakt, čiastka a násobiteľ ostávajú rovnaké. Technicky sa nový obchod urobí s prihliadnutím na nový kontrakt, takže na ťarchu sa pripíše poplatok za obchod.

Keď sa spraví roll over kontraktu, vyráta sa taká cena, ktorá je k dispozícii v momente prvej cenovej ponuky nového kontraktu, výsledok predchádzajúceho obchodu obdržaný po expirácii sa môže zachovať.

Ak si chcete sám vypočítať novú otváraciu cenu, môžete sa riadiť nasledujúcim vzorcom:

NewOpenRate' = 'NewContractPrice' * 'LastOpenRate' / 'ExpLastPrice', kde:

NewOpenRate je otváracia cena nového obchodu

NewContractPrice je prvá cenová ponuka, ktorá je k dispozícii pre nový kontrakt po expirácii predchádzajúceho kontraktu

LastOpenRateje predchádzajúca otváracia cena

ExpLastPrice je posledná cenová ponuka, ktorá je k dispozícii pre predchádzajúci kontrakt


Ak si chcete pozrieť aktuálne dátumy expirácie a mesiace kontraktu, pozrite si prosím Špecifikáciu nástrojov.