Pre výpočet vášho zisk alebo straty pre dlhodobý obchod, použite prosím nasledujúci vzorec:


PL = S * M * ( Ec / E0 – 1 ) – C , kde:


PL je vaša strata alebo zisk

S je vami investovaná čiastka

M je použitá hodnota násobiteľa

Ec je zatváracia cena

E0 je otváracia cena

C je provízia zaplatená za transakciu


Pre výpočet vášho zisku alebo straty pri krátkodobom obchode použite prosím nasledujúci vzorec:


PL = S * M * ( 1- Ec / E0) – C


V prípade, že vaša aktuálna strata alebo zisk dosiahne 100% (alebo 80% za akcie) vašej investovanej čiastky, vaša transakcia bude okamžite zatvorená. Dôvodom je, že vaše maximálne riziko bude ohraničené čiastkou vašej investície, t.j. vaša transakcia neovplyvní vaše finančné zdroje, ktoré ste do nej neinvestovali.