Ponúkame našim klientom obchodovanie CFD, nie kontraktov na futures, ktoré sú obchodované na burze.


Každá burza má cenové ponuky na viaceré kontrakty naraz, pokiaľ naši klienti môžu obchodovať len jeden kontrakt s určitým podkladovým nástrojom. Ak likvidita dotknutého kontraktu klesá, nahradíme ho iným. Toto sa nazýva expiráciou.

Expirácii sa môžete vyhnúť zakliknutím okienka Automatické Roll Over na nový kontrakt, čo znamená, že vaša pozícia bude automaticky znova otvorená potom, ako kontrakt expiroval.


Ak ste však toto okienko nezaklikli, vaša transakcia expiruje pri aktuálnej trhovej cene.


Ak si chcete pozrieť aktuálny dátum expirácie a trvanie kontraktu v mesiacoch, choďte prosím na Špecifikáciu nástrojov.