Predovšetkým si treba uvedomiť, že Forex nie je dealing desk so všetkými transakciami prebiehajúcimi "cez pult" a skladá sa z veľkého množstva účastníkov. Hlavný Forex trhový hráči sú najväčšie svetové banky. Z tohto dôvodu je cena každého nástroja stanovená slobodne, na rozdiel od ceny burzových produktov.


Znamená to, že Forex funguje ako pár výmenných obchodov, každý obchod ukazuje jemne rozdielnu sadzbu, aj keď sa tieto obchodoy nachádzajú veľmi blízko jeden pri druhom.


Vo Forex si každý účastník trhu vyberá cenu za ktorú chce predávať alebo kupovať aktívum a každá banka má likviditu tvorenú požiadavkami na predaj a kúpu. Príklad: banka chce kúpiť 100 000 jednotiek EURUSD za 1,1010, 500 000 jednotiek za 1,1015, atď. Tieto informácie o likvidite sú prenášané na našu obchodnú platformu a zobrazené s najlepšou dostupnou cenou, napr. 1,1010.

Iný poskytovatelia likvidity môžu ponúknuť lepšiu cenu, ako napr. 1,1011 alebo 1,1008. Aj pri normálnych trhových podmienkach môže takýto rozdiel urobiť až 10 pipov, pokiaľ so zvýšenou volatilitou, napríklad keď sa vyskytnú nejaké šokujúce informácie, alebo nízkou likviditou, ako dlho pred skončením obchodného dňa, môže byť oveľa väčšia.


S toľkými účastníkmi na trhu, každý z nich má svoje podmienky a ceny, nemôže nikto určiť, aký veľký bude tento rozdiel, a to ani teoreticky.