V zmysle platných pravidiel a bezpečnostných pravidiel Libertex nemôžete priradiť svoj účet tretej osobe.