Pre zmenu vašej adresy pobytu alebo emailovej adresy postupujte nasledovne: 

1. V mobilnej platforme kliknite na Viac tab, choďte na Spravovať profil a vyberte Spravovať osobné údaje. 

2. Vo webovej platforme choďte na Spravovať profil  a kliknite na Upraviť vedľa políčka, ktoré chcete upraviť. Po zadaní nových údajov vás môže systém vyzvať k nahratiu dokladov, na základe ktorých overíme vašu totožnosť a novú adresu. Túto podmienku musíte splniť z bezpečnostných dôvodov, aby sme mali istotu, že tieto zmeny boli vami odsúhlasené. Po vytvorení požiadavky na zmenu osobných údajov a nahratí dokladov nám prosím dajte čas na ich spracovanie. Vo väčšine prípadov na to potrebujeme 1 až 2 pracovné dni.